carruzo

17 tekstów – auto­rem jest car­ru­zo.

Czlowiek

I nag­le padl w ka­luzy czlo­wiek zycia
Mo­ze in­ny do in­nych na si­le przygnieciony
Tak zwa­ne dos­to­sowa­nie sie gdy in­nym w tym swiecie
Jest cza­sem czas ciez­kim dostosowaniem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2013, 21:26

Widziec

Kaz­dy widzi tyl­ko zdjecie
Ksiaz­ki niecieka­wej okladki
Zaj­rzyj mi do ser­ca, w glab w dusze
Jes­li umiesz patrzec 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2013, 10:34

Przeszlosc

Mo­wia by przeszlosc zostawic
Zam­knac za drzwiami
Moimi wciaz wiatr hula
Bo to je­dyne drzwi bez klamki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 lutego 2013, 16:13

Przyjaciel

Czy zy­la zlud­ny­mi marzeniami
Czy tyl­ko on ca­ly czas ja ludzil
A tak wie­rzy­la w niego niesklamanie
Kaz­de slo­wo je­go w jej ser­cu swiatel­ko rozpalalo
Te­raz ucieka przed zyciem
A kaz­dy jej mowil
Zos­taw go
Te­raz on ja zostawil
Czy­je jej bol,cierpienie
Zda­la so­bie spra­we scho­wala sie przed upokorzeniem
Od­rzu­cila po­moc przyjaciol
Od­rzu­cila wszys­tkie marzenia
Od­rzu­cila siebie
A ja je­dyny jej przyjaciel
Pat­rze na to i mam nadzieje
Ze kiedys znow rozkwitnie
Choc i mnie obar­cza za to 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lutego 2013, 17:15

Ona

Gdy tak stala
Swiat­la zamilkly
Uwik­la­na w wlas­na bezradnosc
Wlas­nych mysli 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2013, 10:45

Klucz do bramy

Smu­tek w do­mu zostawiony
W pra­cy wpro­wadzam swe brud­ne idealy
Sa­mego siebie uda­jac nie pat­rzac na nic
Skro­bie po­woli as­falt paznokciami

Piek­lo zy­cia na zamowienie
Piek­lo stworzo­ne nie dla nich
W piek­le mych granic
Po­pioly zgliszcza tla sie na nic

Swiat­lo piek­la bra­ma odchlani
Wy­dos­tac sie z piek­la jak topielec
Nie mo­gac zla­pac oddechu
Wy­ciaga­jac dlon pus­ty ob­raz brzegu

A jed­nak scho­wam piek­lo do szuflady
Poz­nam me gra­nice ja wielki
Przez nich nazywany
Klucz mam do bramy 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 stycznia 2013, 09:32

Pieszczot wisni

Spoj­rzec na swiat z bo­ku
kwit­na­cych wisni
Us­ta­mi sma­kowac cierpkosc
nie przerwanie
Mi­los­ci soku
Cie­szac sie mi­nut­ka jednej
krop­li po­wiek wlosami
Sply­waja­cej w sro­dek natchnienia
oczu blaskiem
Prze­pola­wiajac swois­ty
szmer po­wiewu wiatru
Pie­szczac w mys­li mysl
slod­kiej wisni 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2013, 16:51

Testament

Życie spi­sane czar­nym testamentem
Pa­li ogień odgłosy za zakrętem
Zbieram ku­le w ciało wciśnięte
Roz­dra­pywa­nie ran cichym narzędziem
Tak zeb­ra­nych roz­dzierających serce
Czar­ne me myśli ciem­ne wołanie
Głęboką ciszą schowane
Wy­kopa­lisk z pod grobu
Włas­nej treści spo­tykam na drodze pułapek
Pościeli szkieł sto­pami zebrane
Cze­kam na skrzydła z pod ziemi
Mym tru­dem wykopane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2013, 15:29

Mysli

Ciem­nosć wat­la zmienia jas­nosc widze­nia
Jak zo­baczyć szept do­biega­jacy z cienia
Mil­cze­niem sta­ram się zro­zumieć odgłos mych myśli
myśla nie mys­leć że jest to szept zro­zumienia myśli 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 stycznia 2013, 21:13

Czekanie

Dni niespokojne
No­ce bezsenne
Bez Ciebie obok
Wes­tchnienia bezszelestne
Tęskno­ty ogrom
Wspom­nienia bezcenne
Spo­koj­ny dom
Ra­miona twe wierne
Da­leko stąd a wzy­wam je szeptem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 stycznia 2013, 20:50
Zeszyty
  • Milczenie – Mil­cze­niem dusze spo­wiada­my

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność